Giới thiệu

 

Về thương mại,Thành phố Hải Phòng có một hệ thống trung tâm mua sắm, siêu thị chợ đa dạng. Chợ sát Hải Phòng là biểu tương về giao lưu thương mại từ xa xưa của thành phố, hiện nay vẫn còn giữ vai trò quan trọng. Những thập liên gần đây nhiều trung tâm thương mại hiện địa xuất hiện như Trung tâm thương mại TD Plaza, BigC, Catbi Plaza, VinMart… Tuy nhiên Chợ Sắt vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của thành phố. Khi tìm đến Chợ Sắt Hải Phòng mọi đồ đạc đều có thể tìm kiếm

Share